«

»

paź 21 2016

Biblioteka uhonorowana

Uhonorowanie medalem "Bibliotheca Magna - Perennisque"Zostaliśmy uhonorowani przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Medalem „Bibliotheca Magna – Perennisque”, a od uczestników gali przyjęliśmy moc życzeń, gratulacji i kwiatów. Za obecność, życzenia i gratulacje pięknie dziękujemy.