Jak zapisać się do Biblioteki

Najważniejszym dokumentem regulującym zasady korzystania z Biblioteki jest Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. Zanim zostaniesz naszym Czytelnikiem musisz się z nim zapoznać.

  1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej jest rejestracja i posiadanie Karty Czytelnika.
  2. Rejestracji do Biblioteki można dokonać w każdej placówce Biblioteki Miejskiej na terenie Kołobrzegu.
  3. Trzeba pamiętać, aby w dniu zapisu do Biblioteki zabrać z domu dokument tożsamości. Na podstawie danych z okazanego dokumentu bibliotekarz przygotuje Kartę Czytelnika oraz utworzy internetowe Konto Biblioteczne.
  4. W celu dokonania rejestracji w systemie bibliotecznym zostanie wypełniona Karta Zapisu.
  5. Dokument tożsamości posłuży do zweryfikowania danych odnotowanych na Karcie Zapisu.

Wzór karty zapisu

  1. Wydrukowaną Kartę Zapisu należy podpisać. Złożenie podpisu na karcie jest równoznaczne z potwierdzeniem poprawności danych osobowych i adresowych, wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na uznanie ewentualnych roszczeń prawnych Biblioteki za niezwrócone materiały biblioteczne.
  2. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały.
  3. Po rejestracji nieodpłatnie wydana zostanie Karta Czytelnika. Należy pamiętać, że Karta Czytelnika upoważnia Czytelnika do korzystania ze zbiorów we wszystkich agendach Biblioteki na terenie miasta. W przypadku zmiany nazwiska lub po wytarciu kodu kreskowego, Karta wymieniana jest bezpłatnie. Natomiast za wykonanie duplikatu, w przypadku utraty Karty, pobierana jest opłata w wysokości 8 zł.

Wzór karty czytelnika

  1. Poza Kartą Czytelnika utworzone zostanie dla osoby zarejestrowanej Internetowe Konto Biblioteczne.