Urzędy

CENTRALNE

Instytut Pamięci Narodowej
http://ipn.gov.pl/

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
http://archiwa.gov.pl/

Najwyższa Izba Kontroli
http://www.nik.gov.pl/

Prezydent RP Serwis internetowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
http://www.prezydent.pl/

Rzecznik Praw Dziecka
http://brpd.gov.pl/

Rzecznik Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl/

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl/

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl/

LOKALNE

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu
http://www.pupkolobrzeg.pl/

Urząd Miasta Kołobrzeg
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl