Dostęp do internetu

komputerZe stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu na terenie Biblioteki może korzystać każdy czytelnik, posiadający ważną Kartę Czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu.