«

»

paź 21 2016

70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej

Gala 70 leciaZakończyły się tygodniowe obchody jubileuszu, które odbywały się w ramach III Kołobrzeskiego Festiwalu Książki pod patronatem honorowym członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej oraz Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka a przy współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w ramach projektu „Morze Kultury. Zachodniopomorskie Spotkania w Bibliotece”.

Uroczysta gala jubileuszowa odbyła się w piątek, tj. 21 października 2016 r. W uroczystości udział wzięli m.in. Marek Subocz Wicewojewoda Zachodniopomorski, Henryk Carewicz Radny Sejmiku Zachodniopomorskiego, Tomasz Tamborski Starosta Powiatu, Jacek Woźniak Zastępca Prezydenta ds. społecznych, Lucjan Bąbolewski dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Andrzej Ziemiński dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Dagmara Budek koordynator Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, dr Hieronim Kroczyński historyk, były dyrektor Muzeum Oręża Polskiego, Cecylia Judek przewodnicząca Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego i Dariusz Florek przewodniczący Zarządu Oddziału Koszalińskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Jubileusz stał się okazją do przypomnienia historii placówki i tych wszystkich, którzy z tą placówką są i byli związani oraz do podziękowań byłym i obecnym pracownikom, czytelnikom, współpracownikom i partnerom.

W imieniu Prezydenta RP wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz wręczył odznaczenia: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złote Medale za Długoletnią Służbę oraz w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Honorową Odznakę Zasłużony dla Kultury Polski.

– Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Halina Filip, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

– Srebrny Krzyż Zasługi – Teresa Sobko, kierownik Działu Udostępniania Zbiorów

– Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Dorota Jarosz, Krystyna Ligenza, Jolanta Szafirska, Wiesława Steć, Beata Zadka – długoletni pracownicy MBP

– Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymała Małgorzata Wojtaluk –  bibliotekarka z oddziału dziecięcego kołobrzeskiej biblioteki do 2015r., a potem kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu.

Podziękowania od Biblioteki otrzymali także byli długoletni, emerytowani i aktywni zawodowo pracownicy Biblioteki: Krystyna Czubik, Krystyna Kopera, Monika Kopryna.

Gratulacje i podziękowania otrzymali także Czytelnicy za czytanie rodzinne: Maria Adamek i Barbara Bronowska-Pełka, a także Darczyńcy i wieloletni partnerzy – Hanna i Jan Tężyccy.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uhonorował Bibliotekę Medalelem „Bibliotheca Magna Perennisque” tj. „Biblioteka Wielka i Wieczna”. Jest to najwyższe odznaczenie, które nadaje się zbiorowościom społecznym za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim oraz za zasługi dla SBP. Medal wręczyła Przewodnicząca Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego SBP Cecylia Judek.

Ponadto członkowie Koła uhonorowani zostali Honorową Odznaką SBP: Stanisława Kozak i Marta Ziółkowska (MBP Kołobrzeg) oraz listami gratulacyjnymi: Mariola Legan (nauczyciel – bibliotekarz SP nr 4), Lauretta Ziętala (MBP Kołobrzeg). Gratulacje z okazji jubileuszu pracy zawodowej członkiniom Koła złożył Przewodniczący Zarządu Oddziału Koszalińskiego Dariusz Florek.

Program jubileuszowy zakończył wieczorowy recital Pawła Barów, solisty Teatru Variete MUZA i uczestnika 5. edycji programu Voice of Poland.

Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za wszystkie gratulacje, podziękowania, kwiaty, prezenty.

Uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna przedstawiająca historię Biblioteki.

Na pamiątkę uczestnicy uroczystości otrzymali publikację jubileuszową „Biblioteka Gallowa nad Parsętą. 70 lat aktywności Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Galla Anonima w Kołobrzegu (1946 – 2016)”.