«

»

lis 29 2016

Z żalem żegnamy naszą koleżankę

Małgorzata WojtalukZ głębokim żalem żegnamy naszą koleżankę i przyjaciółkę.

Małgorzata Wojtaluk

(1970-2016)

Nie umiera ten, kto trwa
w sercach i pamięci naszej…

 

Małgorzata Wojtaluk swoją pierwszą pracę rozpoczęła w Miejskim Ośrodku Kultury (1994), jako instruktor ds. młodzieży w świetlicy osiedlowej. Rok później zatrudniła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu.
Z końcem 2015 roku objęła stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu.

W okresie 20 lat pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu oraz 15 lat na rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich była inicjatorką i współorganizatorką licznych działań kulturalno-edukacyjnych: „Bajkowe Poranki” (cykliczne spotkania z dziećmi dla dzieci w wieku 2-5 lat z aktywnym udziałem opiekunów); „Spotkania z literaturą” (pomysł na zajęcia propagujące literaturę dziecięcą  skierowany do grup przedszkolnych oraz do dzieci młodszych klas szkół podstawowych); propagowania literatury wśród najmłodszych (wizyty w przedszkolach) oraz poprzez zabawę; autorką licznych pomysłów do zajęć z dziećmi, w szczególności podczas wypoczynku letniego i zimowego (programy ferii i wakacji z książką).
Jej ulubioną formą pracy z dziećmi była nauka poprzez zabawę oraz krótkie inscenizacje teatralne przygotowywane przez dzieci pod jej kierunkiem. Zainicjowała współpracę Biblioteki z podopiecznymi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek” oraz Ośrodka Edukacyjno-Rechabilitacyjno-Wychowawczego w Kołobrzegu, której celem było wsparcie rozwoju dziecka niepełnosprawnego poprzez kontakt z książką.
Jej zaangażowanie i działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa zostały uhonorowane Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego w 2008 roku oraz Odznaką Honorową „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” wręczoną przez wicewojewodę zachodniopomorskiego Marka Subocza podczas 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu 21 października 2016 r.
W 2011 roku uzyskała tytuł „Bibliotekarz Roku 2010” w województwie zachodniopomorskim i została nominowana do konkursu  ogólnopolskiego.