«

»

sty 01 2017

2017

Biblioteka uzyskała dofinansowanie Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na cykl imprez pod nazwą „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2017” (12400,00zł)

W ramach zadania odbyły się 334 godziny zajęć ; 7059 uczestników, m.in: 4 konkursy (113 uczestników; 34 przyznane nagród i wyróżnienia); 12 spotkań autorskich;536 uczestników;9 pogadanek i wykładów; 42 lekcje biblioteczne; 41 zajęć plastycznych; 7 wystaw; 10 przedstawień i spektakli teatralnych; 209 innych zajęć (w tym m.in. zajęcia biblioterapeutyczne, gry i zabawy, głośne czytania; bajkowe poranki, spotkania z literaturą, zajęcia komputerowe).

Zorganizowano m.in.:

• Ferie zimowe
• Konkursy: literacki i plastyczny „Przygody Pippi”
• Spektakl e teatralne : Bajki z malowanej skrzyni oraz Czerwony Kapturek – Teatr Władca Lalek ; Przygody Alladyna- Teatr Fantazja; Pinokio – Teatr Blaszany Bębenek; Czas Czarodziej oraz Tuż za pasem święta – Teatr Gwitajcie; Bezpieczny Świat – Teatr Urwis; Cyberpułapka – Teatr Edu-Artis;
• Przedstawienia teatralne profilaktyczne uczniów Zespołu Szkół nr 2 „Pokonamy fale”
• Bal w Krainie Lodu – z okazji Dnia Dziecka – Agencja Artystyczna Mayol
• Spotkania autorskie z: Krzysztofem Petkiem; Grzegorzem Kasdepke; Joanną Olech; Agnieszką Frączek; Barbarą Szczepańską; Emilem Wittem; Anną Czerwińską-Rydel; Jackiem Łapińskim
• Wakacje bez nudy : m.in. wycieczka do Wydawnictwa Kamera; zwiedzanie wystawy Eureka
• konkurs fotograficzny dla młodzieży „Humor w obiektywie”
• Biblioteczna Akademia dziecięca: Bajkowe poranki – spotkania organizowane dla dzieci w wieku 2-5 lat; Literackie środy- zajęcia okołoksiążkowe ; Artystyczne czwartki- zajęcia manualno-plastyczne
• Spotkania z literaturą – zajęcia biblioteczno-literackie
• Bezpieczne dziecko – zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie ; Wycieczka do Policji; Dzień bezpiecznego Internetu
• Zajęcia biblioterapeutyczne : Jak radzić sobie ze złością „W krainie smoków”; o tym co możesz dać drugiemu człowiekowi samemu nie tracąc niczego „Ciepłe i puchate”; „Prawa Dziecka”