«

»

wrz 15 2017

Konkurs fotograficzny

konkurs fotograficzny plakatHumor w obiektywie

Konkurs fotograficzny dla młodzieży na śmieszne zdjęcie

 

 

 

 

Regulamin:

I. Organizator:  Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu.

II. Cele Konkursu

1. Zachęcenie młodzieży do efektywnego spędzania wolnego czasu.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata.
3. Popularyzowanie sztuki fotograficznej jako środka wypowiedzi artystycznej, a zarazem inspirowanie do doskonalenia tej umiejętności.
4. Wyłonienie laureata, którego kadr najbardziej rozśmieszy jury.

III. Temat konkursu

Śmieszne zdjęcie (zabawne momenty uchwycone przez aparat)

IV. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej (14-18 l;at).
2. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace.
3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca jest autorem/ autorką załączonych zdjęć; prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu. Autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorom Konkursu, przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 pozycja 833), wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów informacyjnych związanych z Konkursem oraz promocji Biblioteki, wyraża zgodę na używanie na następujących polach eksploatacji: publikacje internetowe, audycje telewizyjne, podcasty, wydawnictwa drukowane.

V. Miejsce i termin składania prac

1. Każda praca powinna być zatytułowana i podpisana: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły lub adres domowy, numer telefonu.
2. Format zdjęć nie mniejszy niż 15x21cm i nie większy niż 30×40 cm.
3. Zdjęcia należy dostarczyć do Biblioteki Młodzieżowej  ul. Brzozowa 9a w  terminie do 16.10.2017r.

VI. Nagrody

1. Prace zostaną poddane pod ocenę jury powołanego przez Organizatora
2. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Szczegółowych informacji udziela:  Biblioteka Młodzieżowa
ul. Brzozowa 9a, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 094 35 427 17