«

»

sty 01 2018

2018

Biblioteka uzyskała dofinansowanie Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na cykl imprez pod nazwą „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2018” (18000,00 zł).

W ramach zadania odbyło się 347 godzin zajęć ; dla 7085 uczestników, m.in: 2 konkursy (265 uczestników; 36 przyznanych nagród i wyróżnień); 22 prelekcje i spotkania autorskie; 4 pogadanki; 53 lekcje biblioteczne; 47 zajęć plastycznych; 8 spektakli teatralnych; 211 innych zajęć (w tym m.in. zajęć biblioterapeutycznych, gry i zabawy, głośne czytania; wycieczki; bajkowe poranki, spotkania z literaturą).
Zorganizowano m.in.:

Zajęcia edukacyjno-zabawowe w ramach Bibliotecznej Akademii Dziecięcej:
Bajkowe poranki ; świąteczny spektakl teatralny „Duch świąt”; artystyczne czwartki

Bezpieczne ferie zimowe: zabawy literackie i teatralne, zajęcia edukacyjne, spektakl teatralny „Alicja w Krainie Czarów”

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dotyczące problemów społecznych: zajęcia o charakterze biblioterapeutycznym, zajęcia animacyjne dla podopiecznych OREW oraz SOSW „Okruszek”.

Wychowanie przez czytanie – cykl edukacyjno-wychowawczy: spotkania autorskie z dr psychologii Elżbietą Zubrzycką, spotkania z Renatą Piątkowską, konkurs plastyczny i literacki „Przyjaźń”; spektakl teatralny „Bajki Pana Brzechwy ; spotkania z literaturą Lekcje biblioteczne

Wakacje bez nudy: zajęcia i zabawy animacyjne, zajęcia edukacyjne „Bezpieczne dziecko” zajęcia o charakterze biblioterapeutycznym – „Ciepłe i puchate”; zajęcia plastyczne, spektakl teatralny: „Nadchodzi Pippi” ; spektakl teatralny „Bezpieczne miasto na wesoło”

Lekcje marzeń: spotkanie autorskie z Marcinem Koziołem; spotkanie z podróżnikiem Szymonem Springerem „Motocyklem do Australii”, spotkanie z Anną Łaciną; spotkanie autorskie z Agnieszką Żelewską

Nie – dla przemocy i uzależnień: Dzień Walki z Narkomanią, recital profilaktyczny „Jak przez sen” ; Fonoholizm – wykłady i warsztaty dla dzieci i młodzieży; spotkanie z Mariuszem Kurcem