«

»

maj 08 2018

Globalnie w bibliotekach

Globalnie w bibliotekachCzy zastanawiałeś/aś się kiedyś jak historie, które słyszysz wpływają na Twoje postrzeganie świata?

Na to i wiele innych pytań o naszych nieuświadomionych stereotypach próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi podczas spotkania dyskusyjnego w oparciu o film: „Niebezpieczeństwo jednej historii”.
Uczestników spotkania zaciekawił i zainspirował do dyskusji cytat:

„Jedna opowieść rodzi stereotypy. A problem z nimi nie polega na tym, że są nieprawdziwe, ale na tym, że są niekompletne. Sprawiają, że jedna historia staje się jedyną”.

Dyskusja zamknęła się wnioskiem, że aby świat nie był postrzegany przez pryzmat stereotypów, musi być wiele perspektyw patrzenia na dane miejsce/osoby/kulturę.
Na jej podsumowanie wybrano cytat: „Odrzucając jedną historię, uświadamiając sobie, że nie istnieje tylko jedna strona, nie ważne, o jakie miejsce chodzi, zyskujemy rodzaj raju”.

Przedsięwzięcie biblioteka zrealizowała 8 maja w ramach programu „Globalnie w bibliotekach” realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Głównym jego założeniem było podniesienie świadomości o zagrożeniach płynących z patrzenia na świat przez pryzmat stereotypów oraz zachęcenie do krytycznej analizy przekazów powielających stereotypy.