«

»

maj 13 2021

Zasady funkcjonowania Biblioteki Od 4.05.2021 r.

Osoby korzystające z Biblioteki mają obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk.

 1. Biblioteka czynna jest:

ul. Frankowskiego 3; ul. Brzozowa 9a; Filia nr 1 ul. Czarnieckiego 5F/I

   • poniedziałek, wtorek 9.00-16.00
   • środa, czwartek, piątek 12.00-18.30

Filia nr 2 ul. Arciszewskiego 4a/2

   • od poniedziałku do piątku 13.00-17.00

 1. W każdym oddziale Biblioteki obowiązuje limit osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu:
  • Wypożyczalnia Beletrystyki – 5 osób
  • Biblioteka Dziecięca – 3 osoby
  • Biblioteka Młodzieżowa – 3 osoby
  • Wypożyczalnia Ogólna – 3 osoby
  • Czytelnia Prasy- 4 osoby
  • Filia nr 1 – 2 osoby
  • Filia nr 2 – 1 osoba
 2. Wypożyczanie zbiorów odbywa się w wyznaczonych stanowiskach obsługi wewnątrz pomieszczeń.
  Czytelnik wchodząc do Biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki, zdezynfekowania rąk oraz zachowania bezpiecznego dystansu od innych użytkowników. Tylko po spełnieniu tych warunków istnieje możliwość podejścia do regałów i samodzielnego wyboru książek.
 3. Zbiory zwracane przez czytelników poddawane są 3 dniowej kwarantannie i dopiero po tym okresie będą zdjęte z bibliotecznego konta czytelnika.
 4. Czynna jest czytelnia prasy. Korzystanie z gazet i czasopism będzie limitowane. Jednorazowo czytelnik może korzystać z maksymalnie 3 egzemplarzy. Po przeczytaniu czasopisma będą poddane 3 dniowej kwarantannie. Nie będzie możliwości czytania ich w tym samym dniu przez innego czytelnika. Nie ma możliwości wypożyczania czasopism do domu. Czas korzystania z czytelni jest ograniczony do 60 minut.
 5. Pracownia internetowa jest nieczynna.
 6. Usługi kserograficzne, skanowania oraz drukowania mogą być realizowane przez bibliotekarza pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 7. Z czytelni ogólnej można korzystać tylko po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu
  (tel.94 35 228 70 wew.104).
 8. Miejsca czytelniane w oddziałach przy ul. Brzozowej oraz na filiach nie będą udostępniane.