Koło nr 4

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Koło nr 4 w Kołobrzegu

Decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podjęto we wrześniu 1954 r.
w bibliotece wojewódzkiej w Koszalinie, z siedzibą w Białogardzie. Pierwszym przewodniczącym Zarządu Okręgu został Jan Frankowski. Miesiąc później, 15–16 października, wraz z Aleksandrem Majorkiem reprezentował województwo koszalińskie podczas Zjazdu Krajowego SBP w Warszawie .
W wyniku powyższej decyzji, przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu działalność rozpoczął Powiatowy Oddział SBP. Od tej chwili był (i jest do dzisiaj) wiernym towarzyszem biblioteki w dobrych i złych chwilach jej aktywności.

Organizacja zrzesza pracowników różnych typów bibliotek z terenu miasta i powiatu. Na skład osobowy organizacji wpływała płynność zatrudnienia w poszczególnych bibliotekach.

W wyniku apelu Stowarzyszenia 8 kwietnia 1972 r. odsłonięto na kołobrzeskim cmentarzu płytę nagrobkową Jana Frankowskiego. Łącznie zebrano 3 210 zł. Fundatorami nagrobka byli: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu i Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie. Inicjatorami – Zarząd Okręgu SBP w Koszalinie oraz PiMBP w Kołobrzegu .

W wyniku likwidacji powiatów w 1975 r. Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego rozwiązał i wykreślił z ewidencji kołobrzeski oddział SBP. W następstwie tej decyzji Zarząd Okręgu SBP w Koszalinie 14 listopada 1975 r. podjął uchwałę o tworzeniu Kół SBP w miejsce zlikwidowanych Oddziałów. Od tej chwili w Kołobrzegu działalność Oddziału kontynuuje Koło .

Stowarzyszenie wspiera wszelkie działania biblioteki organizacyjnie i finansowo. Partycypuje w kosztach organizacyjnych, funduje nagrody i upominki.

Współpraca biblioteki ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich trwa niezmiennie od 1954 r.
Za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i upowszechniania książki oraz za zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2006 r. Miejska Biblioteka Publiczna została uhonorowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich medalem „W Dowód Uznania”,
a w 2016 – jako trzecia książnica w województwie zachodniopomorskim – odznaczona Medalem „Bibliotheca Magna – Perennisque”.

http://www.sbp.pl/