Literatura regionalna

Tytuł: Reduta Polska a fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg podczas oblężenia w 1807 roku
Autor: Rober Dziemba
Wydawnictwo: Kołobrzeg: Wydawnictwo Kamera, 2019
„Celem niniejszej pracy jest opisanie polowej fortyfikacji pod nazwą Reduta Polska, prezentacja argumentów przemawiających za jej istnieniem, ze wskazaniem przeznaczenia oraz wojskowej eksploatacji w czasie blokady, a następnie zdobywania Twierdzy Kołobrzeg w 1807 roku. Powyższe zostanie zestawione z argumentami przemawiającymi za istnieniem „Reduty Sułkowskiego”, a więc innej, rzec by można, konkurencyjnej fortyfikacji, celem wskazania, że w owym czasie Polacy używali tylko jednej fortyfikacji – Reduty Polskiej. Autor zamierza także omówić funkcjonowanie fortyfikacji głównych i polowych Twierdzy Kołobrzeg, a także koncepcji jej obrony podczas oblężeń wojny siedmioletniej i wojny francusko-pruskiej. Nie jest celem autora szczegółowe opisywanie udziału Polaków w oblężeniu kołobrzeskiej twierdzy, ale chce on zwrócić uwagę na nowe elementy, które w polskiej literaturze przedmiotu nie były do tej pory omawiane.”
Źródło:Robert Dziemba, Wstęp do książki
Książka dostępna w Czytelni Regionalnej oraz Wypożyczalni Popularnonaukowej (ul. Jana Frankowskiego 3).

%d bloggers like this: