Literatura regionalna

Tytuł: Historia Kołobrzegu po 1945 roku
Autor: Robert Dziemba
Wydawnictwo: Kołobrzeg : Wydawnictwo Kamera, 2019

[…] Niniejsza praca obejmuje co do zasady lata 1945-2018, przy czym opisane zostały niektóre, ważne z kronikarskiego punktu widzenia, wydarzenia z roku 1944 i 2019. […] W rozdziale pierwszym, autor omawia rok 1945 w Kołobrzegu, przygotowanie do obrony i walki o miasto, które ogłoszono twierdzą, sowiecką okupację, nastanie polskiej administracji i napływ pierwszych osadników. Rozdział drugi omawia dzieje Kołobrzegu w okresie walki o władzę w Polsce, a następnie czasy pod przywództwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przy uwzględnieniu kwestii politycznych, społecznych, kulturalnych i oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z odbudową miasta. Rozdział trzeci opisuje historię Kołobrzegu po 1989 roku. Został on podzielony na kilka części, w taki sposób, że wyodrębnia opozycyjne dążenia do demokratyzacji życia publicznego w Polsce po Okrągłym Stole i wyborach kontraktowych 4 czerwca 1989 roku, następnie ukazuje powstanie samorządu kołobrzeskiego i jego rozwój, zachowując periodyzację personalną kadencji prezydentów: Henryka Bieńkowskiego (1990-1998), Bogdana Błaszczyka i Zbigniewa Błaszczuka (1998-2002), Henryka Bieńkowskiego (2002-2006) i Janusza Gromka (2006-2018). Ponadto, autor opisał historię zmian w podziale administracyjnym kraju, utworzenia i 20 lat funkcjonowania Powiatu Kołobrzeskiego, a także kościołów i mediów w Kołobrzegu, dokonując opracowania, rozszerzenia i aktualizacji swoich wcześniejszych opracowań. […]

Źródło:Okładka książki
Książka dostępna w Czytelni Regionalnej oraz Wypożyczalni Popularnonaukowej (ul. Jana Frankowskiego 3).

%d bloggers like this: