Literatura regionalna

Tytuł: Polacy i Włosi pod Kołobrzegiem w 1807 roku
Autor: wstęp i redakcja Robert Maziarz
Wydawnictwo: Poznań: Wydawnictwo Pomost, 2018
Teksty zebrane w monografii opowiadają o wydarzeniach związanych z udziałem sformowanych w Wielkopolsce polskich oddziałów w napoleońskim oblężeniu Kołobrzegu w roku 1807 oraz o uczestnikach oblężenia – włoskim generale Pietro Teulié i polskiej kadrze dowódczej. Autorzy opracowań reprezentują lokalne środowisko miłośników historii oraz grono zaproszonych gości głównie z Wielkopolski zainteresowanych dziejami własnej „małej ojczyzny”, a także historią wojskowości.

Monografia jest efektem wcześniejszych prac mających na celu odkrycie w terenie pozostałości udziału polskich wojsk w oblężeniu Kołobrzegu oraz upamiętnienie poległego w walkach dowódcy włoskiej dywizji. Przypomina ona także, że oblężnicza armia napoleońska była prawdziwie wielonarodowa, a wśród jej kontyngentów należy wymienić Francuzów, Włochów, Polaków, Holendrów oraz Niemców z państwa pozostających w sojuszu z Napoleonem. (…)

Rozważania i dociekania z tego zakresu mogą być interesujące nie tylko dla mieszkańców opisywanego obszaru, ale również dla odwiedzających turystów. Informacje o historii Pomorza Zachodniego przyczyniają się do wzbogacenia oferty i powstania nowych szlaków turystyki kulturowej – urozmaicając pobyt i inspirując do odwiedzania muzeów, dawnych fortyfikacji oraz miejsc pamięci. (…)

Źródło:Okładka książki
Książka dostępna w Czytelni Regionalnej oraz Wypożyczalni Popularnonaukowej (ul. Jana Frankowskiego 3).
%d bloggers like this: