Literatura regionalna

Literatura regionalnaTytuł: Wielka historia małego kościoła w Kołobrzegu: miejsce spoczynku Macieja von Krockowa
Autor: Robert Dziemba, ks. Piotr Zieliński
Wydawnictwo: Kołobrzeg: Wydawnictwo Kamera, 2020

„Zgłębianie historii Kołobrzegu, jego mieszkańców, ale także historii kościołów i sztuki sakralnej, dowodzi, na jak wiele jeszcze tajemnic można natrafić. Tak było z dziejami małego kościoła nad Parsętą, a w szczególności Macieja von Krockowa, rezydenta króla polskiego Władysława IV, pomorskiego dyplomaty na dworze ostatniego księcia z rodu Gryfitów – Bogusława XIV, czy wreszcie doradcy i sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma I w państwie brandenbursko-pruskim. Kołobrzeżanie, ale też turyści, fascynują się architekturą Bazyliki Mariackiej, jej potężnej wieży, górującej nad miastem. W jej cieniu leży ta mała neogotycka świątynia, której poświęcamy naszą pracę. Jak się jednak okazuje, jej historia jest nie mniej fascynująca, choć niewątpliwie krótsza i może mniej burzliwa. To, co w niej równie ważne, ukrywa się przed naszymi oczami, jest niewidoczne – to właśnie postać Macieja von Krockowa, pochowanego tu 345 lat temu […]

Celem niniejszej pracy jest opisanie historii niewielkiej świątyni nad rzeką w Kołobrzegu, a także osób i instytucji z nią związanych. Dzieje kościoła wiążą się ściśle z klasztorem staromiejskim, który dwukrotnie był przenoszony do Kołobrzegu, najpierw w XV, a potem w XVI wieku. Omówione zostaną dzieje świątyni jak i kościoła garnizonowego do 1945 roku wraz z fundacją przyjmującą niezamężne kobiety z rodzin szlacheckich i bogatych rodów patrycjuszowskich. Osobno opracowane zostaną dzieje powojenne kościoła, istniejącej tu parafii pw. św. Marcina i związanego z nimi klasztoru Ojców Franciszkanów, których w 1972 roku, po utworzeniu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, zastąpiło duchowieństwo diecezjalne, reprezentowane w osobie nowego proboszcza, księdza Józefa Słomskiego. Wyodrębnienie z parafii pw. św. Marcina przy małym kościele nowej parafii konkatedralnej pw. Wniębowzięcia NMP w 1980 r. i powołanie do życia Domu Księży Emerytów, stanowi kolejną cezurę w historii tego obiektu. Ta część dziejów opisana jest w nieco innym stylu – w założeniu autorów ma to być niejako przewodnik po kościele dla kołobrzeżan i licznie przybywających tutaj gości. Ostatnią częścią pracy będzie przybliżenie postaci Macieja von Krockowa, jego podróży, działalności dyplomatycznej, a także najciekawszych wydarzeń w jego życiu. Autorzy zwracają uwagę na sam pogrzeb i miejsce pochówku. Uzupełnieniem przedmiotowego opisu będzie tłumaczenie mowy pogrzebowej, wygłoszonej 1 czerwca 1675 roku w małym kościele nad rzeką […]”.

Źródło:Od autorów; Okładka książki
Książka dostępna w Czytelni Regionalnej oraz Wypożyczalni Popularnonaukowej (ul. Jana Frankowskiego 3).