«

»

wrz 09 2016

Plenerowe Nadmorskie Spotkania Literackie (antologia)

Antologia okładka„Plenerowe Nadmorskie Spotkania Literackie mają już swoją niemałą piękną tradycję, dlatego w pełni zasługują na taką antologijną prezentację ich uczestników – twórców z różnych stron kraju. Sądzę, iż wynikły z prawdziwej animatorskiej pasji i utrwaliły się na dobre w pejzażu nadbałtyckiej kultury. Powstały z inicjatywy (do której się zobowiązująco przychyliłem) i odbywają się rokrocznie od szeregu lat regularnie dzięki zapobiegliwości, doświadczeniu wyniesionemu z działalności w placówkach kulturalnych i osobistemu zaangażowaniu Państwa Barbary i Mariana Jedleckich z Kołobrzegu-Podczela.” – w słowie wstępnym napisał Stanisław Nyczaj.

Antologia (pdf)