«

»

lut 28 2017

Przekaż swój 1% na Tobiasza

Twój 1 procent
Jego zdrowie i radość.
Dziękujemy 🙂

 

 

Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego na leczenie Tobiasza Saraban, syna
naszej Koleżanki.
Dziękujemy za wsparcie.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę
i Inne Choroby Nowotworowe
Numer KRS: 0000120305
PEKAO S.A. II o/Szczecin
Nr konta: 25 1240 3927 1111 0000 4100 0269