«

»

mar 30 2017

Konkurs literacki

Konkurs literacki PippiPrzygody Pippi

oraz innych bohaterów książek Astrid Lindgren

Regulamin:

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu. Konkurs realizowany jest w ramach programu dofinansowanego ze środków MPPiRPA Gminy Miasto Kołobrzeg.

Warunki uczestnictwa

  • Konkurs skierowany jest do  uczniów klas III-VI kołobrzeskich szkół podstawowych.
  • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie na adres Organizatora samodzielnie napisanego tekstu literackiego (opowiadania, listu lub dziennika z podróży) opisującego nowe, wymyślone przez siebie, przygody wybranego bohatera z książek Astrid Lindgren (np. „Pippi Pończoszanka”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Bracia Lwie Serce”).
  • Praca powinna składać się z tekstu o objętości do 2 stron w formacie A4.
  • Prace konkursowe muszą zawierać takie informacje jak:
    imię, nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły.

Miejsce i termin składania prac:

  • Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Dziecięcej ul. Brzozowa 9a w Kołobrzegu w  terminie do 24.04.2017r. Prace dostarczone po upływie tego terminu oraz niespełniające wymagań Regulaminu nie będą oceniane.

Nagrody

  • Jury powołane przez Organizatora dokona oceny nadesłanych prac i przyzna tytuł „Dziecięcy Mistrz Pióra 2017” oraz nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu

  • Planowana data rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród : 12 maja 2017r. O miejscu i dokładnym terminie  wręczenia nagród osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione za pośrednictwem szkół. Wyniki konkursu podane będą również na stronie internetowej www.biblioteka.kolobrzeg.pl
  • Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością Organizatora, mogą być upowszechnione w mediach oraz na wystawie pokonkursowej. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Szczegółowych informacji udziela:  Biblioteka Dziecięca
ul. Brzozowa 9a, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 094 35 427 17