«

»

mar 30 2017

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny PippiPrzygody Pippi

oraz innych bohaterów książek Astrid Lindgren

Regulamin:

I. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu.
Konkurs realizowany jest w ramach programu dofinansowanego
ze środków MPPiRPA Gminy Miasto Kołobrzeg.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV kołobrzeskich szkół podstawowych.
 2. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie ilustracji przedstawiającej przygody Pippi lub innego bohatera z książek Astrid Lindgren (np. Dzieci z Bullerbyn, Bracia Lwie Serce).
 3. Prace należy wykonać na kartkach formatu A3. Technika i sposób wykonania są dowolne.
 4. Zgłoszone prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę szkoły.
 5. Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie prace wykonane indywidualnie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

III. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Biblioteka Dziecięca ul. Brzozowa 9a w Kołobrzegu, do 24 kwietnia 2017r.
 2. Prace dostarczone po upływie powyższego terminu oraz niespełniające wymagań Regulaminu nie będą oceniane.

IV. Nagrody

 1. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury dokona kwalifikacji prac do ekspozycji oraz przyzna nagrody rzeczowe.
  Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

V. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród : 12 maja 2017 r.
 2. O miejscu i dokładnym terminie wręczenia nagród osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione za pośrednictwem szkół. Wyniki konkursu podane będą również na stronie internetowej www.biblioteka.kolobrzeg.pl
 3. Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością Organizatora, mogą być upowszechnione w mediach oraz na wystawie pokonkursowej. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Szczegółowych informacji udziela:  

Biblioteka Dziecięca ul. Brzozowa 9a, 78-100 Kołobrzeg,
tel.: 094 3542717;