«

»

wrz 11 2020

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu zgodnie z Zarządzeniem Nr 138/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu oraz określenia regulaminu konkursu.

Czytaj więcej: http://mbpga.bip.parseta.pl/index.php?id=123767