«

»

cze 25 2022

Z Wandą nie tylko wśród zwierząt

Z Wandą nie tylko wśród zwierzątMiejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu serdecznie zaprasza na siódme spotkanie „Z Wandą nie tylko wśród zwierząt”.

Wydarzenie odbędzie się 25 czerwca 2022 r. (sobota) o godz. 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3 (przy pięknej pogodzie Bulwar nad Parsętą).

Czy zdajecie sobie sprawę z piękna i unikalności kołobrzeskiej przyrody? Jakie tajemnice skrywają lasy dookoła naszego miasta, które potocznie nazywamy Lasem Kołobrzeskim?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas wakacyjnego wydania programu. Tematem będzie bowiem Las Kołobrzeski i jego sekretne życie. Rąbka tajemnicy odsłoni nam Tadeusz Twardy, pasjonat przyrody, a w szczególności powiatu kołobrzeskiego; założyciel i prowadzący stronę Kołobrzeski Las „Jeden z największych na polskim wybrzeżu kompleks lasów liściastych znajduje się we wschodniej części Kołobrzegu.

W roku 1255 las ten, wraz z nadaniem praw miejskich Kołobrzegowi, został przyznany miastu we władanie. Dlatego od dawna nazywany był lasem miejskim lub Kołobrzeskim Lasem (Kolberger Stadt Wald). Lasy potrzebne były miastu w związku z dużym zapotrzebowaniem na drewno do ważenia soli metodą odparowania solanki, do wypalania cegieł na rozbudowę miasta i fortyfikacji, do budowy okrętów itd., jednak wycinanie drzew z lasu miejskiego było zabronione. Drewno do warzelni spławiano więc rzekami Parsętą i Radwią z lasów położonych dalej na południu. Dzięki temu las miejski zachował się do dzisiejszych czasów utrzymując znaczny stopień naturalności. Las jest reliktem dawnej, rozległej prapuszczy. Jego dawna świetność widoczna jest w postaci zachowanych fragmentów starodrzewu, pomnikowych drzewach oraz licznych puszczańskich gatunkach flory, fauny i grzybów.

Część położona na północ od drogi Kołobrzeg – Koszalin leży w granicach miasta Kołobrzeg i sąsiaduje bezpośrednio z bagnami i torfowiskami Solnego Bagna, które oddzielają las od brzegu morskiego. Pozostała część położona jest w granicach gminy Ustronie Morskie. Powierzchnia całego kompleksu leśnego wynosi około 1250 ha i rozciąga się na przestrzeni 6,5 km ze wschodu na zachód oraz 3-3,5 km z północy na południe. Obejmuje oddziały 1 do 61. Las jest administrowany przez Nadleśnictwo Gościno, Leśnictwo Bagicz.

Las jest niezwykle interesujący przyrodniczo, krajobrazowo a także ze względu na historyczne dzieje. Z tych powodów zasługuje na poświęcenie mu oddzielnej, tematycznej stronki na FB https://www.facebook.com/kolobrzeskilas